Domki Miłków

Liczba ofert: 3
Od 350 zł
(0 opinii)
Domek pod Śnieżką
Miłków, 1D , Karkonosze
Kategoria: Domki Miłków
Serdecznie zapraszamy Państwa do naszego obiektu Domek
pod Śnieżką!
Miłków, 40e , Karkonosze
Kategoria: Domki Miłków
Każdy z domków dysponuje aneksem z doskonale
wyposażoną kuchnią. Do dyspozycji gości na parterze wygodny, przestronny salonik, łazienka. Przed domkiem dużo terenu zielonego, plac
Od 47 zł
(3 opinii)
Domek Miłe Zacisze
Miłków, 110c , Karkonosze
Kategoria: Kwatery Miłków
Planujesz urlop lub kilku dniowy wyjazd w
gronie najbliższych? Zatrzymaj się u nas!Domek Miłe Zacisze to nowo wybudowany obiekt, znajdujący się zaledwie 3 km

O miejscowości Miłków

MiłkówMiłków jest najludniejszą w gminie Podgórzyn wsią rozciągającą się ponad 4 km w górę potoku Miłkówka, na północ od Karpacza. Wioska założona została na wysokości 415-655 m n.p.m. w XIII wieku przez niejakiego Arnolda, od którego miejscowość wzięła swoją pierwszą nazwę - Arnoldi villa circa Hysberc.

Wieś bardzo szybko się rozwijała, jednak przerwały to zniszczenia powstałe podczas wojen husyckich w XV wieku i wojny 30-letniej.

W połowie XVII wieku we wsi powstał młyn papierniczy i kuźnica żelaza, tzw hamernia, dzięki której zapoczątkowano tradycje przemysłowe, jednak prawdziwy rozwój Miłkowa nastąpił dzięki zielarstwu.

Góry bowiem były miejscem wyjątkowym, w którym występowały zioła poszukiwane w całej Europie, dzięki czemu mieszkało tu wielu zielarzy pracujących nad wytwarzaniem lekarstw z ziół, minerałów i maści z gadów.

Dziś najcenniejszym zabytkiem w Miłkowie i całej Kotlinie Jeleniogórskiej jest kościół pw. św. Jadwigi wzniesiony w 1399 roku, zniszczony w 1430 r. przez husytów, odbudowany w XVI wieku i rozbudowany w 1600 i 1875 roku.

Niezwykłe wnętrze kościoła warte jest obejrzenia, znajdują się tu dwie cenne rzeźby - figura Matki Boskiej Bolesnej z 1450 r. i figura Chrystusa Frasobliwego z końca XVI wieku, piękną ozdobą są również rzeźbiarskie dekoracje, złocone ołtarze i chrzcielnica oraz klasycystyczne organy.

Atrakcję stanowi również obiekt, który z renesansowego dworu przekształcił się w zespół pałacowy, którego właścicielką była hrabina interesująca się zielarstwem. Okoliczni mieszkańcy wierzyli, że hrabina potrafi przygotować eliksir młodości, dlatego też wieść o jej śmierci uznawali jako nieprawdę.

Później pałac należał do potomków botanika Bernharda von Matuschka, po wojnie stał się domem opieki społecznej, następnie ośrodkiem wypoczynkowo – jeździeckim, a pod koniec ubiegłego wieku obiekt przeszedł w prywatne posiadanie.

Pałac czeka na powrót do dawnej świetności, a turyści mogą odwiedzać otaczający go zabytkowy park.MiłkówMiłków is the most populated village in Podgórzyn commune, stretching over 4 km up the Miłkówka stream, north of Karpacz.

The village was founded at an altitude of 415-655 m in the 13th century by a certain Arnold, from whom the village took its first name - Arnoldi villa circa Hysberc.

The village developed rapidly, however, it was destroyed during the Hussite wars in the 15th century and the 30-year war.

In the middle of the 17th century a paper mill and an iron forge, so called hamernia, were established in the village, thanks to which industrial traditions began.

The mountains were a unique place where herbs sought after throughout Europe could be found, thanks to which many herbalists lived here and worked on making medicines from herbs, minerals, and reptile ointments.

Today the most valuable monument in Miłków and the whole Jelenia Góra Valley is St. Hedwig's church, erected in 1399, destroyed in 1430 by the Hussites, rebuilt in the 16th century and extended in 1600 and 1875.

The unusual interior of the church is worth seeing, there are two valuable sculptures - the statue of Our Lady of Sorrows from 1450 and the statue of Sorrowful Christ from the late sixteenth century, beautiful decorations are also sculptural, gilded altar and baptismal font and the classical organ.

Another attraction is the building, which was transformed from a Renaissance manor house into a palace complex, whose owner was a countess interested in herbalism.

The local inhabitants believed that the countess was able to prepare an elixir of youth, therefore they considered the news of her death as untrue.

Later, the palace belonged to the descendants of the botanist Bernhard von Matuschka, after the war it became a nursing home, then a holiday and horse riding center, and at the end of the last century the building became private property.

The palace is waiting to be restored to its former glory, and tourists can visit the surrounding historic park.