Noclegi Przyrów

Liczba ofert: 1
Od 80 zł
(0 opinii)
Dwór Małgorzaty
Przyrów, Zielona 9 , Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria: Kwatery Przyrów
Dwór Małgorzaty to miejsce wyjątkowe, oaza spokoju
oraz przepięknych widoków, łabędzi, dzikich kaczek i innego ptactwa dla każdego tęskniącego za ciszą, relaksem i tym

O miejscowości Przyrów

Przyrów

Przyrów jest miejscowością województwie śląskim, która leży w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W 1369 roku król Kazimierz Wielki założył miasto Przyrów na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Małopolskę i Wielkopolskę, obecnie Przyrów posiada cechy miasteczka.

W Przyrowie i bliskiej okolicy mieści się kilka ciekawych zabytków, obszar jest cenny pod względem przyrodniczym, warto więc pozwiedzać ten region.Zabytki w PrzyrowieKościół Św. Mikołaja w Przyrowie

Najstarszy tutejszy zabytek pochodzi z początku XVI wieku, postawiony został w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła.

W momencie powstania miasta w II połowie XIV wieku przeniesiono siedzibę parafii do kościoła Św. Doroty.

Kościół drewniany przetrwał do przełomu XV i XVI w., wtedy został rozebrany, w jego miejscu wzniesiono murowany kościół z kamienia łamanego, z dachem krytym gontem.

W kościele można podziwiać barokowy wystrój.Kościół Św. Doroty w Przyrowie 

Parafia w Przyrowie istniała już w XIV wieku, a obecny kościół Św. Doroty został wzniesiony w latach 1908-11.

Obiekt prezentuje styl neogotycki, to trójnawowa świątynia typu bazylikowego z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Wnętrze zostało urządzone w stylu neobarokowym.

Świątynia przeszła kilka remontów w XX wieku, między innymi gruntowny w latach 1958-64.

Okna mają witraże tylko w prezbiterium.


Rynek w Przyrowie

Centralny plac miasta, kryje pośrodku ciekawą studnię, dobrze utrzymaną oraz płaskorzeźby Witolda Biedronia ukazujące zabytki i ważne wydarzenia z dziejów miasta.Przyrów

Przyrów is a city in Silesia Province, which lies in the northern part of the Krakow-Częstochowa Upland.

In 1369 King Casimir the Great founded the city of Przyrów on an important transportation route connecting Lesser Poland and Greater Poland.

In Przyrów and its close vicinity there are several interesting monuments. The area is valuable in terms of nature, so it is worth visiting the region.Monuments in PrzyrówSt. Nicholas Church in Przyrów

The oldest local monument dates back to the early sixteenth century, was erected in place of the earlier wooden church.

When the town was founded in the second half of the 14th century, the parish was moved to St. Dorothy Church.

The wooden church survived until the turn of the 16th century, when it was demolished and replaced by a brick church made of quarry stone with a shingled roof.

In the church you can admire the Baroque decor.St. Dorothy Church in Przyrowo 

The parish in Przyrovo existed already in the 14th century, and the present St. Dorothy church was built in 1908-11.

It is a three-nave basilica church with a three-sided closed presbytery.

The interior was decorated in Neo-Baroque style.

The church underwent several renovations in the 20th century, including a major one in 1958-64.

The windows have stained glass only in the chancel.Market Square in Przyrów

The central square of the city hides in the middle an interesting well, well maintained and bas-reliefs by Witold Biedroń showing monuments and important events from the history of the city