Agroturystyka Piwniczna-Zdrój

Liczba ofert: 2
Piwniczna-Zdrój, 10 , Beskid Sądecki
Kategoria: Agroturystyka Piwniczna-Zdrój
Nasze gospodarstwo położone jest w miejscowości Olszana
w dolinie rzeki Jastrzębik, wśród pól, lasów i sadów. Oferujemy duże pokoje 2, 3 i 5 osobowe
Od 130 zł
(1 opinii)
Zielona Granica
Piwniczna-Zdrój, Piwowary 8 , Beskid Sądecki
Kategoria: Agroturystyka Piwniczna-Zdrój
Zielona Granica to gospodarstwo agroturystyczne znajdujące się
na wysokości 700 m n.p.m. na szlaku turystycznym prowadzącym do Szczawnicy.

O miejscowości Piwniczna-Zdrój

Piwniczna-Zdrój

Piwniczna-Zdrój to niewielkie miasteczko położone nad rzeką Poprad, w granicach Beskidu Sądeckiego, a wysokość waha się w tej miejscowości od 360 do 1140 m n.p.m. przy Wielkim Rogaczu.

Historia istnienia Piwnicznej sięga aż 1348 roku, kiedy w Dolinie Popradu na mocy dekretu Kazimierza III Wielkiego założone zostało Królewskie Wolne Miasto Piwniczna.

Pierwsza nazwa, która funkcjonowała jeszcze przed oficjalną lokacją była Piwniczna Szyja i używana była ona aż do końca XVIII wieku.

Szyja wzięła się od zwężenia Popradu w okolicy współczesnego Międzybrodzia, Piwniczna natomiast odnosi się do zaciemnionego przez bór wjazdu do miasta. Dawniej ludzie wierzyli też, że ta część nazwy ma źródło w występujących podobno w okolicy podziemnych korytarzach, tunelach i przejściach, jednak jest to tylko ludowy przekaz.

Miasto przez wieki rozwijało się dzięki położeniu przy trakcie handlowym prowadzącym na Węgry oraz licznym przywilejom królewskim.

W XVIII wieku w Piwnicznej działała już sieć wodociągowa, a na początku kolejnego powstało wiele budynków użytku publicznego, na przykład szpital, szkoła czy karczma.

W II połowie XIX wieku powstała kolej prowadząca z Nowego Sącza do Muszyny, a kilka lat później odkryto źródła wód mineralnych, co było początkiem rozwoju Piwnicznej jako uzdrowiska.

Występujące w tym miejscu wody znane są jako "kwaśne" i wykorzystywane są przede wszystkim przy dolegliwościach układu pokarmowego, stanach zapalnych jelit i trzustki oraz wspomagają leczenie cukrzycy.Atrakcje w Piwnicznej-Zdrój

Dziś w Piwnicznej-Zdroju oglądać można liczne zabytki, w tym wciąż zachowany od czasów lokacji zmieniony w minimalnym stopniu rynek, na którym znajduje się zabytkowa studnia, ratusz i domy powstałe w XIX wieku.

Warto odwiedzić również kościół parafialny wzniesiony w 1886 roku z dzwonem z 1523 r.

Noclegi w Piwnicznej-Zdroju polecane są również wielbicielom pieszych wędrówek z uwagi na wychodzące z miasta szlaki turystyczne prowadzące w malownicze okolice, których łączna długość wynosi aż 280 km i są to: szlak czerwony do wsi Jaworki, zielony do Przełęczy Gromadzkiej, żółty do wsi Frycowa i niebieski do wsi Łabowa.

Lubianymi przez turystów atrakcjami jest też spływ Doliną Popradu, Muzeum Regionalne oraz pijalnia wód mineralnych. 

Piwniczna-Zdrój noclegi należy do znanych miejscowości wczasowo - wypoczynkowych w Beskidach.Piwniczna-Zdrój

Piwniczna-Zdrój is a small city situated on the Poprad River within the Sądecki Beskids Mountains.

Its altitude ranges from 360 m to 1140 m above sea level near the Great Rogacz mountain.

The history of Piwniczna dates back to 1348, when the Royal Free Town of Piwniczna was founded in the Poprad Valley by a decree of King Casimir III the Great.

The first name that functioned even before the official location was Piwniczna Neck and it was used until the end of the 18th century.

Neck took its name from the narrowness of Poprad river near contemporary Międzybrodzie, while Piwniczna refers to the entrance to the town darkened by the forest.

In the past, people also believed that this part of the name originated in underground corridors, tunnels and passages, but this is just a folk tale.

For centuries, the town developed thanks to its location on a trade route leading to Hungary and numerous royal privileges.

In the 18th century there was already a water supply system in Piwniczna and at the beginning of the next century many public buildings were built, for example a hospital, a school and an inn.

In the second half of the 19th century, a railroad line from Nowy Sącz to Muszyna was built and a few years later mineral water springs were discovered, which marked the beginning of Piwniczna's development as a health resort.

The waters here are known as "sour" and are used primarily for digestive tract ailments, inflammatory bowel diseases and pancreatitis, and to help treat diabetes.Attractions in Piwniczna-Zdrój

Today in Piwniczna-Zdrój you can see many historical monuments, including the market square, which has been preserved since the times of the town's incorporation and has been minimally changed, with a historical well, town hall and houses built in the 19th century.

It’s also worth visiting the parish church erected in 1886 with a bell from 1523.

Accommodation in Piwniczna-Zdrój is also recommended to hiking enthusiasts because of the outgoing hiking trails leading to picturesque surroundings, whose total length is up to 280 km: the red trail to the village of Jaworki, the green trail to the Gromadzka Pass, the yellow trail to the village of Frycowa and the blue trail to the Łabowa village.

Other popular tourist attractions include rafting down the Poprad River Valley, the Regional Museum and the Pump Room. 

Piwniczna-Zdrój accommodation is one of the famous holiday resorts in the Beskid Mountains.