Apartamenty Kraków

Liczba ofert: 8
(0 opinii)
Myślenice , Zdrojowa 146 , Wyżyna Małopolska
Kategoria: Apartamenty Myślenice
Villa Vincentów znajduje się w Myślenicach w
malowniczej dzielnicy Zarabie, usytuowana na wzgórzu, otoczona przyrodą, ciszą i spokojem. W pobliżu naszej villi dostępne są
(5 opinii)
Kraków, Miodowa 2/10 , Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria: Hotele Kraków
Honey Hostel oferuje Państwu tanie noclegi w
Krakowie w pokojach 2, 3, 4, 7, 8 oraz 9 osobowych, a także możliwość wynajmu pokoju tylko
(0 opinii)
Kraków, Lea 253 A , Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria: Hotele Kraków
Trzygwiazdkowy Hotel Leopolis to atrakcyjnie położony hotel
w Krakowie
(0 opinii)
Kraków, Mikołaja Kopernika 8 , Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria: Apartamenty Kraków
Apartamenty ParkSide, usytuowane w centrum Krakowa, sprawdzą
się doskonale dla rodzin z dziećmi, nowożeńców i osób chcących odpocząć.
(0 opinii)
Kraków, Dietla 48 , Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria: Apartamenty Kraków
Apartament Horowitz zlokalizowany jest w sercu Krakowa,
zaledwie 500 metrów od Kazimierza, 1 km od rynku i 1 km od Wawelu. To idealne miejsce
Od 169 zł
(0 opinii)
Hotel Senacki
Kraków, Grodzka 51 , Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria: Hotele Kraków
Hotel Senacki mieści się tuż przy samym
rynku,
Od 170 zł
(8 opinii)
Hotel Aspel
Kraków, Bratysławska 2 , Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria: Hotele Kraków
Hotel Aspel blisko centrum, to połączenie komfortowego
hotelu, nowoczesnego centrum konferencyjnego i restauracji.
Kraków, Św. Krzyża 3 , Jura Krakowsko-Częstochowska
Kategoria: Kwatery Kraków

O miejscowości Kraków

Kraków

Kraków to historyczne miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców.

Warto również dodać, że do 1795 r. miasto było stolicą Polski.
Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, uważanym przez wielu za stolicę kulturalną kraju.

Dodatkowo jest ważnym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i zabytkowym w Europie.
Pierwszą udokumentowaną wzmianką o Krakowie jest relacja kordobańskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba z 965 r., w której mówi o otoczonym lasami bogatym grodzie leżącym na skrzyżowaniu szlaków handlowych.

W X i XI w. wzniesione zostały pierwsze budowle murowane, w tym zamek

i romańskie kościoły: katedra i bazylika romańska oraz kościół św. Feliksa i Adaukta. 

Ważną datą był rok 1257, lokacja miasta na prawie magdeburskim, która wyznaczyła nowy układ urbanistyczny, z rynkiem w samym centrum oraz regularną szachownicą rozchodzących się ulic.

Dziś Rynek jest najpiękniejszy w Europie i mierzy ok. czterdzieści tysięcy metrów kwadratowych.

Rynek otaczają kawiarnie, a w samym środku można podziwiać pomnik Adama Mickiewicza.

Nie sposób nie zauważyć Kościoła Mariackiego.

Budowla posiada dwie wieże, dumnie prezentują się turystom które zachęcają do zwiedzania.

Wieża wyższa zwana Hejnalicą ma 82 metry wysokości, zaś na wysokości 54 metrów grany jest co godzinę Hejnał Mariacki.

Co godzinę rozbrzmiewa hejnał.

Jest on jednym z symboli Krakowa.

Wieża niższa o wysokości 69 metrów przeznaczona jest na dzwonnicę kościelną.

Obiekt sakralny najprawdopodobniej powstał na przełomie XII/XIII wieku.

Wnętrze stanowi ołtarz Wita Stwosza.

Jeśli chodzi o obiekty sakralne warto również wspomnieć pokrótce o XIV-wiecznej budowli Kościół Bożego Ciała, Kościół św.

Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty, Katedra św Wacława i św. Stanisława.
W Krakowie powstały Sukiennice spalone i odbudowane w połowie XVI wieku.

Stojące pośrodku Rynku Głównego Sukiennice są jednym z najbardziej znanych zabytków Krakowa.

Od końca XIX w. wygląd Sukiennic praktycznie się nie zmienił. 

Dziś Sukiennice stanowią wspaniałą atrakcję turystyczną.

W straganach można zakupić biżuterię, rękodzieła, pamiątki.

Miasto do dziś otaczają jeszcze resztki murów obronnych, wśród których widnieje Barbakan.

Naszą uwagę również zwróci słynna Brama Floriańska oraz kilka zachowanych baszt.
Miejscem które koniecznie trzeba odwiedzić jest Wawel położony w zakolu rzeki Wisły.

Wawel od 1978 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Na skalistym wzgórzu znajduje się Zamek Królewski, gdzie swoją siedzibę mieli polscy królowie.

Do dzisiaj zamek chroniony jest przez grube mury i baszty.

Dziś można podziwiać jego baszty: Sandomierską, Senatorską, Złodziejską, Herbową i Wazów, Wieżę Sobieskiego czy Kryptę Leonarda.

Na Wawelu bardzo cenna jest gotycka katedra.

W jej podziemiach usytuowane są Groby Królewskie udostępnione do zwiedzania.

Nie można zapomnieć o atrakcji jaką jest Smocza Jama zamieszkiwana przez groźnego smoka.

Obok stoi pomnik smoka, który zionie ogniem.

Każdy turysta powinien również udać się w rejs statkiem po Wiśle.

Podczas rejsu można podziwiać Groble, Most Dębnicki, Wzgórze Wawelskie, Most Grunwaldzki, Kościół na Skałce.

Kraków jest idealnym miejscem na weekend dla zakochanych, dla całych rodzin.

Sprzyja temu dobrze rozwinięta baza noclegowa. Cracow
Cracow is a historic city located in southern Poland on the Vistula River, second in the country in terms of population.
It is also worth to mention that until 1795 the city was the capital of Poland.
Cracow is one of the most important cultural centers in Poland, considered by many as the cultural capital of the country.
Additionally, it is an important tourist, cultural and historical centre in Europe.
The first documented mention of Cracow is the account of the Cordoban merchant Ibrahim ibn Jacob from 965, in which he speaks of a rich city surrounded by forests, located at the crossroads of trade routes.
In the 10th and 11th centuries, the first masonry buildings were erected, including a castle and Romanesque churches:

the Romanesque cathedral and basilica and the church of St. Felix and St. Adauct. 
An important date was 1257, the incorporation of the city under Magdeburg Law, which marked a new urban layout, with a market square in the center and a regular checkerboard pattern of diverging streets.
Today, the square is the most beautiful in Europe and measures about forty thousand square meters.
The square is surrounded by cafes, and in the middle you can admire the statue of Adam Mickiewicz.
It's impossible not to notice St. Mary's Church.
The building has two towers, proudly presenting themselves to tourists, which encourage them to visit.
The taller tower called Hejnalica is 82 meters high, and at a height of 54 meters the St. Mary's bugle call is played every hour.
Every hour the bugle call is sounded.
It’s one of the symbols of Cracow.
The lower tower with a height of 69 meters is intended as a church bell tower.
The sacral object was probably created at the turn of the 12th /13th century.
The interior is an altar by Vitus Stwosz.
As far as sacral buildings are concerned, it is also worth mentioning briefly the 14th-century Corpus Christi Church, the Church

of St. Catherine of Alexandria and St. Margaret, St. Wenceslas and Cathedral of St. Stanislaus.
In Cracow the Cloth Hall was built, burned and rebuilt in the mid-16th century.
Standing in the middle of the Market Square the Cloth Hall is one of the most famous landmarks of Cracow.
Since the end of the 19th century the appearance of the Cloth Hall has practically not changed. 
Today the Cloth Hall is a great tourist attraction.
In the stalls you can buy jewelry, handicrafts, souvenirs.
The city is still surrounded by remnants of defensive walls, among which there is the Barbican.
Our attention will also draw the famous Florian Gate and several preserved towers.
A place you must visit is the Wawel Castle located in a bend of the Vistula River.
Wawel Castle since 1978 is on the UNESCO World Heritage List.
On the rocky hill is the Royal Castle, where Polish kings had their residence.
To this day, the castle is protected by thick walls and towers.
Today you can admire its towers: Sandomierska, Senatorska, Złodziejska, Herbowa and Wazów towers, Sobieski Tower or Leonard's Crypt.
On Wawel Castle there is a very valuable Gothic cathedral.
In its basement there are the Royal Tombs open to the public.

You can not forget about the attraction which is the Dragon's Den inhabited by a dangerous dragon.
Next to it there is a monument to a dragon that breathes fire.
Every tourist should also go on a boat cruise on the Vistula River.
During the cruise you can admire the Dykes, Dębnicki Bridge, Wawel Hill, Grunwaldzki Bridge, Church on the Rock.
Cracow is an ideal place for a weekend for lovers and whole families.

It’s supported by a well-developed accommodation base.