Pensjonaty Ustronie Morskie

Liczba ofert: 5
Od 50 zł
(0 opinii)
Willa Perła
Ustronie Morskie, Chrobrego 55 , Pomorze Zachodnie
Kategoria: Pensjonaty Ustronie Morskie
Noclegi nad morzem dla Ciebie i Twoich
bliskich! Zapraszamy na wczasy, wypoczynek i pobyty weekendowe w urokliwym otoczeniu oraz domowej atmosferze. Willa Perła oferuje
(0 opinii)
Ustronie Morskie, Bogusława XIV 6A , Pomorze Zachodnie
Kategoria: Pensjonaty Ustronie Morskie
Dolce Vita położona w Ustroniu Morskim gwarantuje
Państwu wypoczynek w doskonałych, kameralnych warunkach i w rozsądnej cenie.
(0 opinii)
Ustronie Morskie, Rolna 18A , Pomorze Zachodnie
Kategoria: Pensjonaty Ustronie Morskie
Villa "al Mare" jest położona 3 minuty
spacerem od plaży. Obiekt ten położony jest w Ustroniu Morskim. Dysponuje on tarasem z palmami i drzewami
(0 opinii)
Ustronie Morskie, Osiedlowa 10B , Pomorze Zachodnie
Kategoria: Pensjonaty Ustronie Morskie
Zapraszamy serdecznie do naszego pensjonatu "Solaris" w
Ustroniu Morskim "Solaris" położony jest w bardzo spokojnej dzielnicy, w której panuje ogromna błoga cisza.
(0 opinii)
Ustronie Morskie, Rolna 23D , Pomorze Zachodnie
Kategoria: Pensjonaty Ustronie Morskie
Pensjonat Sawa, ul. rolna 23D, 78-111 Ustronie
Morskie, Oferujemy Państwu pokoje 2, 3, 4 i 5 osobowe z łazienkami w naszym Pensjonacie w Ustroniu

O miejscowości Ustronie Morskie

Ustronie Morskie

Ustronie Morskie do końca XIX wieku znane było jako wieś rybacka.

Nazwa osady po raz pierwszy pojawia się w 1338 r. jako Hennekenhagen.

Są przypuszczenia, że nazwa pochodzi od imienia założyciela bądź karczowania lasu.

Na mapie Pomorza z 1618 roku Eliharda Lubinusa występuje jako Hannekenhagen, natomiast nazwa urzędowa zachowana 

do 1945 roku to Henkenhagen.

Miejscowość od początku miała charakter niemiecki, a nawet zamieszkana była przez Niemców.

Część osady należała do kościoła w Łasinie.

Po przejęciu Pomorza przez Brandenburgię, przez blisko 200 lat właścicielami wsi byli przedstawiciele rodu Steinbergów.

W XVIII w nastąpiła zmiana.

Ustronie przeszło w ręce rodu von Arnin.

Dynamiczny rozwój miejscowości rozpoczął się z chwilą oddania do użytku linii kolejowej Koszalin - Kołobrzeg w roku 1899, co umożliwiło łatwy dojazd ze Szczecina i Berlina.

Uprawnienia gminy Henkenhagen uzyskało w roku 1905.
Od 1945 roku Ustronie należy do Polski.

Początkowo nosiło nazwę Ustronie Nadmorskie.

Krajobraz tworzy pagórkowata równina z dużymi obszarami lasów, łąk i urodzajnych gleb.

Najcenniejszym przyrodniczym walorem gminy jest jej specyficzne położenie, urozmaicony brzeg morski opada tu miejscami stromym, klifowym urwiskiem.Atrakcje w Ustroniu Morskim

Ustronie Morskie obecnie położone jest pomiędzy Kołobrzegiem i Koszalinem.

Jest piękną, letniskową wsią nadmorską, która co roku przyciąga tłumy turystów. Na wczasowiczów czeka piaszczysta plaża, czysta woda.

Co roku można zobaczyć tłumy opalających się ludzi, oprócz opalania na miłośników sportów wodnych czekają atrakcje.

Przy brzegu znajdują się wypożyczalnie sprzętu wodnego.

Noclegi blisko morza to ulubione miejsca noclegowe wybierane przez turystów, zwłaszcza domki, pokoje, kwatery, pensjonaty. 
Na turystów również czekają ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, pomniki przyrody.
Ze szlaków rowerowych można polecić: Międzynarodową trasę rowerową nr 10. Malownicza trasa biegnie wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego i łączy się w Ustroniu Morskim z Międzynarodowym Szlakiem Pieszym E-9.

Ponadto trasa rowerowa wpisuje się w sieć szlaków turystycznych przebiegających przez teren gminy Ustronie Morskie tj. łączy się z Błękitnym Szlakiem Pieszym prowadzącym do najstarszych dębów w Polsce oraz z Rowerowym Szlakiem Turystycznym prowadzącym przez atrakcje turystyczne gminy Ustronie Morskie.
Międzynarodowy Szlak Pieszy E-9 to fragment europejskiego szlaku znad Atlantyku do Braniewa w Polsce.

Turyści piesi z Ustronia Morskiego wędrują w dwóch kierunkach: do Gąsek 8 km i do Kołobrzegu 11 km.
Ciekawym obiektem godnym zobaczenia jest Dąb Bolesław.

Ma on 800 lat i uważany jest za najstarszy dąb w Polsce.

Można tu również spotkać ciekawe zabytki tj: Kościół filialny z XIV w. pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rusowie, jest jedną

z najstarszych świątyń chrześcijańskich na Pomorzu.

Na dzień dzisiejszy liczy sobie ponad 600 lat.

Jest niewątpliwie cennym zabytkiem, a nawet pomnikiem średniowiecznej architektury sakralnej.

Kościółek z wyjątkiem przybudówki z XIX wieku jest średniowieczny.

Należy również wspomnieć o Parku Podworskim w Rusowie, pochodzi on z początku XIX w.

Na przestrzeni prawie 36 ha powstał tu park o charakterze romantyczno - naturalistycznym.

W skład parku wchodziły m.in. dwa stawy rybne ze sztucznymi wysepkami, pośrodku których stał posąg Neptuna oraz czapla.

Niestety po wkroczeniu do wsi Rosjan pałac został rozszabrowany.
Ustronie Morskie jest pięknym miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć.Ustronie Morskie

Ustronie Morskie was known as a fishing village until the end of the 19th century.

The name of the settlement first appears in 1338 as Hennekenhagen.

There are suppositions that the name comes from the name of the founder or clearing of the forest.

On a map of Pomerania from 1618 by Elihard Lubinus it appears as Hannekenhagen, while the official name preserved until 1945 was Henkenhagen.

The village had German character from the beginning, and was even inhabited by Germans.

Part of the settlement belonged to the church in Łasin.

After the takeover of Pomerania by Brandenburg, for nearly 200 years the village was owned by the Steinberg family.

In the 18th century a change took place.

Ustronie passed into the hands of the von Arnin family.

The dynamic development of the town started with the opening of the Koszalin -Kołobrzeg railroad line in 1899, which enabled easy access from Szczecin and Berlin.

In 1905 Henkenhagen was granted the status of a municipality.

Since 1945 Ustronie has belonged to Poland.

Initially it was called Ustronie Nadmorskie.

The landscape is a hilly plain with large areas of forests, meadows and fertile soil.

The most valuable natural asset of the commune is its specific location - the varied sea shore descends here with a steep cliff in places.Attractions in Ustronie Morskie

Ustronie Morskie is currently situated between Kołobrzeg and Koszalin.

It’s a beautiful seaside village, which attracts crowds of tourists every year.

A sandy beach and clean water await holidaymakers.

Every year you can see crowds of people sunbathing, in addition to sunbathing there are attractions waiting for lovers of water sports.

At the shore there are water equipment rentals.

Accommodation near the sea are the favorite places chosen by tourists, especially cottages, rooms, quarters, guest houses. 

For tourists also await bike paths, walking trails, nature monuments.

From the bike trails we can recommend: International cycling route No. 10.

This picturesque route runs along the shore of the Baltic Sea and connects in Ustronie Morskie with the International Pedestrian Route E-9.

In addition, the bicycle route is part of the network of tourist trails running through the Ustronie Morskie commune, i.e. it connects with the Blue hiking trail leading to the oldest oak trees in Poland and the Bicycle tourist trail leading through tourist attractions of the Ustronie Morskie commune.

The E-9 International Hiking Trail is a fragment of the European route from the Atlantic Ocean to Braniewo in Poland.

Hikers from Ustronie Morskie go in two directions: to Gąski 8 km and to Kołobrzeg 11 km.

An interesting object worth seeing is the Bolesław Oak.

It’s 800 years old and is considered the oldest oak tree in Poland.

There are also interesting monuments such as: The 14th-century parish church of Our Lady of the Rosary in Rusów is one of the oldest Christian churches in Pomerania.

As of today it is over 600 years old.

It’s undoubtedly a valuable monument and even a monument of medieval sacral architecture.

The church with the exception of an annex from the 19th century is medieval.

The Manor Park in Rusów should also be mentioned; it dates back to the beginning of the 19th century.

A park of a romantic and naturalistic character was created here on the area of almost 36 ha.

The park included, among others, two fish ponds with artificial islands, in the middle of which stood a statue of Neptune and a heron.

Unfortunately after Russians entered the village the palace was looted.

Ustronie Morskie is a beautiful place, which must be seen.