Hostele Żywiec

Liczba ofert: 0

O miejscowości Żywiec

Żywiec noclegi świetne miejsce na wczasy w Beskidach

Żywiec to miasto powiatowe położone w województwie śląskim, na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Żywieckiego, na wysokości ok. 500 m n.p.m.

Kotlina Żywiecka stanowi doskonałą bazę wypadową w Beskid Żywiecki, Śląski i Mały.

Nazwa miejscowości pochodzi od słowa „żywić„ co wskazuje na to, że tutejsze ziemie były urodzajne.

Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi ze spisów świętopietrza Diecezji Krakowskiej z 1308 roku, w których wymieniona jest "parochia ecclesie de Ziwicz", czyli parafia żywiecka.

Niebawem, bo już w 1327 roku, miejscowość otrzymała prawa miejskie.

Atrakcje, które warto zobaczyć wybierając noclegi w Żywcu

Dziś choć niewielkie miasto, to przyciąga turystów wieloma atrakcjami.

Z całą pewnością, jedną z atrakcji jest pobliskie Jezioro Żywieckie, stanowi prawdziwy raj dla miłośników sportów wodnych.

Kursują tu również statki wycieczkowe, np. w ośrodkach koło zapory w Tresnej. Brzegi jeziora są z całą pewnością dobrze zagospodarowane, istnieją tu widokowe, górskie trasy turystyczne, piesze i rowerowe oraz plaże, np. bezpłatne kąpielisko w zatoczce Moszczanka.

Przy brzegu często można spotkać miłośników wędkowania.

Będąc już nad jeziorem nie sposób nie zauważyć rozpościerającej się Góry Żar. Można wjechać kolejką terenową, ale nic tak nie daje satysfakcji jak piesze wejście na górę, skąd rozpościera się piękna panorama.

Z góry można podziwiać widoki na Żywiec oraz na pobliską miejscowość Międzybrodzie Żywieckie.

Oczywiście nie można zapomnieć o najwyższym szczycie zarówno w Żywcu, jak i w Beskidzie Żywieckim, jakim jest Babia Góra (1725 m n.p.m).

Babia Góra z racji swojej wysokości oferuje prawdziwie wysokogórską wspinaczkę nagrodzoną wspaniałymi widokami - sławne wschody słońca!

Jest zdecydowanie godna zdobycia.

Całość trasy przebiega przez Babiogórski Park Narodowy i jest bardzo dobrze oznakowana.

Z Żywca prowadzą trzy szlaki górskie: żółty przez Oczków i Kościelec (795 m n.p.m.) w pasmo Beskidu Małego; inny - również żółty z Żywca przez Grojec (612 m n.p.m.) w okolice Browaru, niebieski z Żywca przez Trzebinię, Tokarkę (530 m n.p.m.), Sopotnię Małą na Romankę (1366 m n.p.m.)

Z całą pewnością można polecić kilka innych ciekawych szlaków: Szlak Papieski w Węgierskiej Górce, Ścieżkę przyrodniczą „Gościnny Las”, Szlakiem Zabytków Architektury Miasta Żywca oraz Szlak Papieża Jana Pawła II.

Oczywiście jest wiele ciekawych szlaków, których nie sposób wymienić wszystkich. Jeśli chodzi o zabytki, to szczególnie można polecić Konkatedrę Narodzenia NMP, mieszczącą się na ulicy Zamkowej.

Wzniesiona w XV wieku wzbudza podziw niejednego przechodnia.

Głównie uwagę przyciąga siedmiokondygnacyjna wieża.

Trzeba przyznać, że ta budowla późnogotycka należy do najcenniejszych obiektów w kraju.

Cennym zabytkiem znajdującym się wewnątrz kościoła jest renesansowa chrzcielnica z końca XVI stulecia.

Niedaleko stoi zamek oraz Pałac Habsburgów.

Obiekty pochodzące z XV wieku w stylu gotyckim.

W XVI wieku zamek był fortecą obronną.

Żywiec jest miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć.

Noclegi Żywiec posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową.

Żywiec

Żywiec is a district city located in the Silesian Voivodeship, in the Beskid Żywiecki Landscape Park, at an altitude of approximately 500 m above sea level.

The Żywiec Basin is a perfect base for trips to the Beskid Żywiecki, Silesian and Little Beskid Mountains.

The name of the city comes from the word "żywić", which indicates that the local land was fertile.

The first mention of the town comes from a list of saints of the Cracow Diocese from 1308, in which "parochia ecclesie de Ziwicz", i.e. the parish of Żywiec, is mentioned.

Soon, in 1327, the city was granted the municipal charter.

Attractions in Żywiec

Today, although a small city, it attracts tourists with many attractions.

Certainly, one of the attractions is the nearby Żywieckie Lake, a real paradise for water sports enthusiasts.

There are also cruise ships, e.g. at the resorts near the dam in Tresna.

The shores of the lake are certainly well developed, with scenic mountain hiking and biking trails and beaches, such as the free bathing beach in the Moszczanka cove.

At the shore you can often meet fishing enthusiasts.

Being at the lake, it is impossible not to notice the spreading Żar Mountain.

You can take an off-road train, but nothing is as satisfying as climbing the mountain on foot, where you can enjoy a beautiful panorama.

From the top you can enjoy views of Żywiec and the nearby village of Międzybrodzie Żywieckie.

Of course, we cannot forget about the highest peak in both Żywiec and Beskid Żywiec, which is Babia Góra (1725 m).

Babia Gora, because of its height, offers a truly alpine climb rewarded with magnificent views - the famous sunrises!

It is definitely worth conquering.

The whole route goes through the Babia Góra National Park and is very well marked.

Three mountain trails lead from Żywiec: the yellow one through Oczków and Kościelec (795 m above sea level) in the Little Beskid range; another one - also yellow - from Żywiec through Grojec (612 m above sea level) in the vicinity of the Brewery; the blue one from Żywiec through Trzebinia, Tokarka (530 m above sea level), Sopotnia Mała to Romanka (1366 m above sea level)

Certainly we can recommend several other interesting trails: The Trail of the Pope in Węgierska Górka, the Nature Trail "Hospitable Forest", the Trail of Architectural Monuments of the City of Żywiec and the Pope John Paul II Trail.

Of course, there are many interesting trails and it is impossible to list them all.

As for the monuments, we can especially recommend the Nativity of the Blessed Virgin Mary Cathedral, located on Zamkowa Street.

Erected in the fifteenth century, it arouses the admiration of many passers-by.

Mainly attracts attention with seven-storey tower.

We must admit that this late Gothic building is one of the most valuable objects in the country.

A valuable monument located inside the church is a Renaissance font from the late sixteenth century.

Not far away is the castle and the Habsburg Palace.

Both buildings are from the 15th century in the Gothic style.

In the 16th century the castle was a defensive fortress.

Żywiec is a must-see place.

It has a well-developed accommodation base.