Camping Rabka-Zdrój

Liczba ofert: 0

O miejscowości Rabka-Zdrój

Rabka Zdrój noclegi idealne miejsce na wczasy z dziećmi

Rabka Zdrój to miasto w województwie małopolskim, położone jest w Kotlinie Rabczańskiej.

Rabka nazywana jest „Miastem Dzieci Świata” i tytuł ten został nadany miastu w 1996 roku przez wojewodę małopolskiego.

Miejscowość ta od lat znana jest jako uzdrowisko, ponieważ wykorzystuje się tam walory klimatyczne oraz wody lecznicze, które leczą schorzenia układu oddechowego i krążenia. 

Atrakcje i zabytki które warto zobaczyć wybierając noclegi Rabka Zdrój:

Park Zdrojowy

Park został założony w 1864 roku przez właściciela Rabki Juliana Zubrzyckiego i obecnie zajmuje powierzchnię 30 ha.

Na terenie parku znajdują się dwie fontanny, zabytkowa willa „Gwiazda” i kwiaciarnia „Parkowa” oraz wiele innych rzeczy, które warto zobaczyć

Muzeum Górali i Zbójników

Muzeum czyli chałupa góralska ma swój oryginalny wygląd i wyposażenie, a wokół domu ulokowane są eksponaty etnograficzne, które ukazują życie codzienne górali i zbójników.

Garncarnia w Rabce Zdrój

Miejsce to jest dla wszystkich osób zainteresowanych tradycyjną sztuką ceramiczną, ale także dla tych, którzy do tej pory nie mieli okazji jej poznać.

Myślę, że każdy z ciekawością obejrzy pokaz toczenia na kole garncarskim dawnych naszyć z gliny.

Na miejscu dla zainteresowanych istnieje możliwość spróbowania własnych sił i stworzenia własnego naczynia z gliny.

Rodzinny Park Rozrywki „Rabkoland”

„Rabkoland” to lunapark z wieloma atrakcjami dla wszystkich, ponadto na jego terenie znajduje się Muzeum Orderu Uśmiechu i Muzeum Rekordów i Osobliwości. Jest to miejsce gdzie każdy spędzi niezapomniany czas w gronie bliskich. 

Pracownia malarstwa i Galeria „ACh” 

Miejsce to jest bardzo klimatyczne i można zobaczyć w nim obrazy na szkle, witraże, malarstwo olejne oraz różne rodzaje rzemiosła.

Pracownię prowadzi cudowna artystka Alicja Sokołowska-Łukaszka.

Myślę, że główną atrakcją jest możliwość uczęszczania w warsztatach dla dzieci i dorosłych. 

Wyciąg narciarski „Polczakówka” 

„Polczakówka” posiada dwa wyciągi, w tym jeden z nich Orczyk jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych narciarzy.

Natomiast z wyciągu linowego mogą korzystać dzieci oraz osoby początkujące.

Na stacji czekają na was trzy trasy zjazdowe oraz coś dla najmłodszych, czyli plac zabaw oraz trasa, po której można zjeżdżać pontonami. 

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdrój

Muzeum to mieści się w zabytkowym drewnianym kościółku i jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej.

Słupowa konstrukcja wieży, która została dobudowana w XVIII wieku nie zawiera gwoździ, a mimo to zapewnia jej stabilność.

Cennym zabytkiem są organy oraz balkon dla chóru, jest on z 1778 roku. Instrument jest sprawny po dziś dzień i w okresie letnim odbywają się w kościele koncerty organowe. 

Szlaki i trasy w Rabce Zdrój:

Szlaki piesze 

Szlaki narciarstwa biegowego

Szlaki Nordic Walking

Szlak Papieski

Leśna Ścieżka Edukacyjna

Szlak Architektury Drewnianej

Szlak dziedzictwa kulturowego Podtatrza

Trasy rowerowe

Trasa Smakoszy

Rabka Zdrój


Rabka Zdrój is a city in Lesser Poland Voivodeship (Małopolskie Voivodeship), situated in Rabczańska Valley.

Rabka is called "The Children of the World Town" and the title was given to the town in 1996 by the Małopolska province governor.

The town has been known as a health resort for years, as it takes advantage of the climate and healing waters to treat respiratory and circulatory ailments. 

Attractions and monuments:

Spa Park

The park was established in 1864 by the owner of Rabka Julian Zubrzycki and now covers an area of 30 ha.

In the park there are two fountains, a historic villa "Star" and florist "Parkowa" and many other things which are worth seeing.

The Museum of Highlanders and Robbers

The museum or the highlander's cottage has its original design and furnishings, and around the house are ethnographic exhibits that show the daily life of highlanders and robbers.

Pottery shop in Rabka Zdrój

This place is for everyone interested in traditional ceramic art, but also for those who have not had the opportunity to learn it so far.

I think that everyone will be interested in watching the demonstration of turning old clay pottery on the potter's wheel.

If you are interested, you can try your hand at it and create your own clay pot.

Family Amusement Park "Rabkoland"

"Rabkoland is an amusement park with many attractions for everyone.

In additio, there is the Museum of the Order of the Smile and the Museum of Records and Curiosities.

This is a place where everyone will spend an unforgettable time with loved ones. 

ACh" Painting Studio and Gallery 

This place is very atmospheric and you can see paintings on glass, stained glass, oil painting and various types of crafts.

The studio is run by a wonderful artist Alicja Sokołowska-Lukaszka.

I think the main attraction is the opportunity to attend workshops for children and adults. 

Ski lift "Polczakówka" 

"Polczakówka" has two ski lifts, one of them Orczyk is intended for more experienced skiers.

However, the rope ski lift can be used by children and beginners.

The station offers three slopes and something for the youngest, a playground and a route on which you can slide down the pontoons. 

Władysław Orkan Museum in Rabka Zdrój

This museum is located in a historic wooden church and is one of the most valuable monuments of sacral architecture.

The pillar structure of the tower, which was added in the eighteenth century, does not contain nails, and yet it provides stability.

A valuable monument is the organ and the balcony for the choir, it is from 1778.

The instrument is still in working order today and during the summer organ concerts are held in the church. 

Routes and trails in Rabka Zdrój:

Hiking trails 

Cross-country skiing trails

Nordic Walking trails

Pope's Trail

Forest Educational Trail

Wooden Architecture Trail

The Trail of Cultural Heritage of the Podtatrze Region

Bike routes

Gourmet Trail

Agroturystyka Rabka-Zdrój Pensjonaty Rabka-Zdrój Hotele Rabka-Zdrój Camping Rabka-Zdrój Apartamenty Rabka-Zdrój Ośrodki wypoczynkowe Rabka-Zdrój Kwatery Rabka-Zdrój Domki Rabka-Zdrój Hostele Rabka-Zdrój Motele Rabka-Zdrój SPA Rabka-Zdrój Uzdrowiska Rabka-Zdrój Schroniska Rabka-Zdrój Stancje Rabka-Zdrój Internaty Rabka-Zdrój Zajazd Rabka-Zdrój Wille Rabka-Zdrój Noclegi pracownicze Rabka-Zdrój Pola namiotowe Rabka-Zdrój Pokoje gościnne Rabka-Zdrój Ośrodki wczasowe Rabka-Zdrój