Zajazd Duszniki-Zdrój

Liczba ofert: 0

O miejscowości Duszniki-Zdrój

Duszniki Zdrój

Duszniki-Zdrój są niedużym miasteczkiem uzdrowiskowym zlokalizowanym na Ziemi Kłodzkiej, w dolinie rzeki Bystrzyca Dusznicka, która stanowi naturalną granicę pomiędzy Górami Orlickimi i Bystrzyckimi.

Ciekawostką jest fakt, iż Duszniki położone są na zróżnicowanej wysokości wynoszącej od 530 aż do 960 m n.p.m.

Historia miasta sięga przełomu X i XI wieku, kiedy wzniesiona została drewniana warownia stanowiąca siedzibę rodu Panowiców, ówczesnych właścicieli okolicznych ziem, która została później zastąpiona murowanym zamkiem. Informacje na temat istniejącej na tym terenie miejscowości pochodzą z 1324 roku, wiadomo również, że otrzymała ona prawa miejskie już w 1346 roku.

W XV wieku odkryte zostało pierwsze źródło z wodami leczniczymi, które nazwano "Zimny Zdrój".

W kolejnym wieku zamek w Dusznikach został przejęty przez husytów w okresie religijnych wojen i w 1560 roku zaczął popadać w ruinę, dziś pozostawiając po sobie jedynie resztki murów i fragment wysokiej niegdyś wieży.

Duszniki rozwijały się przez lata utrzymując się z różnych dziedzin - w XIV wieku rozwinęło się hutnictwo żelaza, jednak złoża rud szybko się wyczerpały, dlatego też w XVI wieku nastąpił rozwój handlu i przemysłu tkackiego oraz papierniczego.

W tym samym czasie wzniesiony został murowany kościół i ratusz.

Po wojnie trzydziestoletniej Duszniki stały się ważnym ośrodkiem handlu i przemysłu, ponadto znane już wcześniej wody mineralne zostały w 1748 roku przebadane i 21 lat później Duszniki uzyskały status uzdrowiska, co pozwoliło na wzniesienie pierwszych zdrojowych budynków w kolejnych latach.

Obecne tu wody to szczawy alkaliczne i żelaziste, które działają pobudzająco i wzmacniają odporność.

Rozwój miasta przyspieszony został znacznie przez budowę stacji kolejowej do Kudowy w 1905 roku, a po zakończeniu II wojny światowej Duszniki włączone zostały w granice Polski, unikając zniszczeń wojennych.Atrakcje w Dusznikach-Zdroju

Obecnie w Dusznikach oglądać można wiele zabytkowych miejsc, wśród których wymienia się kościoły i kaplice, park zdrojowy z XIX wieku, ratusz, renesansowy rynek, dawną Willę Schmidt przekształconą na hotel oraz liczne domy powstałe nawet w XVII wieku.

Miłośnicy wędrówek mają natomiast do swojej dyspozycji trzy szlaki turystyczne, w tym Główny Szlak Sudecki.

Duszniki stanowią bowiem świetny punkt wypadowy w miejsca takie jak Góry Stołowe, Izerskie, Orlickie czy Bystrzyckie, niedaleko znajdują się również rezerwaty Torfowisko pod Zieleńcem oraz Błędne Skały.

Noclegi w Dusznikach Zdrój zapewniają wysoki komfort wypoczynku oferując gościom wygodne i przytulne pokoje z łazienkami. 

Sąsiedztwo znanych uzdrowisk Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, a także granica z Czechami i czeskim miastem Nachod sprawiają, że jest to miejsce turystycznie i rekreacyjnie bardzo atrakcyjne. 

Duszniki Zdrój noclegi z wyżywieniem, Duszniki Zdrój tanie noclegi, Duszniki Zdrój pensjonaty stanowią doskonałą bazę wypadową do turystycznych eskapad w góry, aktywnego wypoczynku, spacerów i rekreacji.Duszniki-Zdrój
Duszniki-Zdrój is a small spa town located in Kłodzko Land, in the valley of the Bystrzyca Dusznicka River, which forms a natural border between the Orlickie and Bystrzyckie Mountains.
Interestingly Duszniki is situated at an altitude varying from 530 to 960 m above sea level.
The history of the town dates back to the turn of the 10th and 11th centuries when a wooden fortress was erected as the seat of the Panowic family, the owners of the surrounding lands, which was later replaced by a brick castle.

Information about the village existing in the area dates back to 1324, it’s also known that it was granted town rights in 1346.
In the 15th century the first spring with healing waters was discovered and named "Cold Zdrój".
In the following century the Duszniki castle was taken over by the Hussites during the religious wars and in 1560 it began to fall into ruins, leaving only remnants of the walls and a fragment of the once high tower.
Duszniki has developed over the years maintaining itself in various fields - in the 14th century iron metallurgy was developed, however the ore deposits were quickly exhausted, therefore in the 16th century trade and the weaving and paper industry developed.
At the same time a brick church and a town hall were erected.
After the Thirty Years' War Duszniki became an important center of trade and industry; moreover, the already known mineral waters were tested in 1748 and 21 years later Duszniki was granted the status of a health resort, which allowed for the erection of the first spa buildings in the following years.
The waters here are alkaline and ferruginous, which have a stimulating and immunity-boosting effect.
The development of the town was greatly accelerated by the construction of the railroad station to Kudowa in 1905 and after World War II Duszniki was incorporated into Poland, avoiding war damage.


Attractions in Duszniki-Zdrój
Today Duszniki boasts a number of historic sites, including churches and chapels,

a 19th century spa park, a town hall, a Renaissance market square, the former Villa Schmidt converted into a hotel, and numerous houses dating back as far as the 17th century.
Hikers have three trails at their disposal, including the main Sudety Trail.
Duszniki is a great starting point to visit places such as Stołowe, Izerskie, Orlickie and Bystrzyckie Mountains.
Accommodation in Duszniki-Zdrój provides high comfort of rest offering guests comfortable and cozy rooms with bathrooms. 
The vicinity of the well-known spas of Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój and the border with the Czech Republic and the Czech town of Nachod make this place very attractive for tourists and recreationists. 
Duszniki-Zdrój accommodation with meals, Duszniki-Zdrój cheap accommodation, Duszniki-Zdrój guesthouses are the perfect base for tourist escapades in the mountains, active recreation, walking and recreation.